Missatge de Francesc Romeu a Joves Socialistes dAlgemesí